Brugklas

VSO- leerlingen starten in de brugklas. De leeftijd van de leerlingen in deze groep varieert van 12 tot 14 jaar. In deze groep maken de leerlingen kennis met en oriënteren zij zich op de specifieke VSO-praktijkgerichte vakken. In deze groep nemen de cognitieve vakken een groot deel van de tijd in beslag. De ontwikkeling van sociale, cognitieve en praktische vaardigheden staan centraal. Verder wordt het leren samenwerken in kleine groepjes, individueel en zelfstandig werken nagestreefd.